Blokady zwojów skrzydłowo-podniebiennych

O metodzie

Informujemy, że od marca 2015 roku w naszej Klinice wykonywane są blokady zwojów skrzydłowo-podniebiennych. Jest to metoda bezpieczna, nieinwazyjna, szeroko stosowana w specjalistycznych Klinikach Leczenia Bólów Głowy na całym świecie. Jest ona stosowana do leczenia wielu rodzajów bólów twarzy i głowy, m.in. migreny, klasterowych bólów głowy, neuralgii nerwu trójdzielnego, bólów stawów skroniowo-żuchwowych, atypowych bólów twarzy, podniebienia, popunkcyjnego bólu głowy, ciągłego połowiczego bólu głowy, innych rodzajów bólów głowy i twarzy. Największą skuteczność odnotowuje się w klasterowych bólach głowy oraz w migrenie. Są one stosowane jako leczenie doraźne do przerywania długotrwałego bólu oraz profilaktyczne. Procedura wykonywana jest w trybie ambulatoryjnym. Czas działania blokad to najczęściej kilka tygodni do kilku miesięcy. W wybranych rodzajach bólów głowy celowe jest powtórzenie blokad 3-6 razy w określonych odstępach czasu. Z uwagi na miejscowe działanie i brak ogólnych działań niepożądanych często stosuje sie je u dzieci, u kobiet w ciąży, u osób starszych, oraz u osób z owrzodzeniami żołądka, u których stosowanie doustnych leków przeciwbólowych jest przeciwwskazane.

Wskazania

- Migrena epizodyczna

- Migrena przewlekła

- Klasterowe bóle głowy

- Neuralgia nerwu trójdzielnego

- Neuralgia nerwu podjęzykowego

- Bóle stawów skroniowo-żuchwowych

- Atypowe bóle głowy

- Bóle twarzy

- Popunkcyjny ból głowy

- Ciągły połowiczy ból głowy

- Nowy codzienny ból głowy

 

Przeciwwskazania

Przyjmowanie antykoagulantów (Acenokumarol) z uwagi na ryzyko długotrwałego krwawienia w przypadku zranienia błon śluzowych nosa, uczulenie na lignokainę, owrzodzenia w obrębie jamy nosowej, infekcja, krwiak lub guz w obrębie przewodu nosowego.