Informacje przed wizytą

Wizyta trwa około 60 minut. 

Wizyta plus zabieg zajmuje około 90 minut. Prosimy zarezerwować odpowiednią ilość czasu.

Dokumentacja lekarska.

Pacjent proszony jest o przyniesienie dotychczas zgromandzonej dokumentacji lekarskiej, w tym wykonanych badań (tomografia komputerowa głowy, rezonans głowy, badania laboratoryjne, inne).

Leki.

Prosimy przynieść spis leków przyjmowanych w obecnej chwili oraz leków przyjmowanych w przeszłości ze wskazań neurologicznych.