Kurcz powiek

Kurcz powiek jest jedną z najczęstszych postaci dystonii ogniskowej, choroby polegającej na niezależnym od naszej woli skurczu mięśni. W przypadku kurczu powiek zaciskaniu ulegają mięśnie wokół oczu, najczęściej mięsień okrężny oka, rzadziej zaangażowany jest również mięsień marszczący brwi i mięsień podłużny nosa. Stres jak również czytanie, oglądanie telewizji, czy prowadzenie samochodu mogą nasilać dolegliwości. Skurcze mają różną intensywność, w bardziej nasilonych postaciach mogą powodować czynnościową ślepotę. W obecnej chwili najskuteczniejszym postępowaniem jest leczenie za pomocą toksyny botulinowej, które z uwagi na czas działania leku należy powtarzać co 3 miesiące.